•  Strona główna  •  Przepisy  •  Informatory  •  Kalendarz zawodów •  Wyniki zawodów  •  Rankingi  •  Forum •  
 
 
Menu
Strona główna
Przepisy
Dla początkujących
Zdjęcia z zawodów
Wasze modele
Opisy modeli i akcesoriów
Testy modeli
Nasze tory
Biblioteka linków RC
REKLAMA
Najbliższe zawody
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.
SMK Szczecin
PLMS RC

Przepisy techniczne dla klasy Halowe Mistrzostwa Wielkopolski - przepisy sportowe.

POWRÓT DO LISTY PRZEPISÓW

OPŁATY
Opłata startowa: 40zł
Opłata za dodatkową klasę: 20zł
Opłata za wypożyczenie transpondera: 10zł

KLASY
W Halowych Mistrzostwach Wielkopolski 2013/2014 starują następujące klasy:
ET-10 Buggy 2WD
ET-10 Buggy 4WD
E-10TC STOCK
E-10TC HOBBY
ON-ROAD OPEN
Klasa „ON-ROAD OPEN” jest do zawodów dopuszczana pod warunkiem że w dniu zawodów na starcie wstawi się minimalnie 5 zawodników. Przepisy techniczne dla poszczególnych klas opisane są w dokumencie „Przepisy techniczne Halowych Mistrzostw Wielkopolski 2013/2014”.

ZASADY MISTRZOSTW NA SEZON HALOWY 2013
W trakcie Mistrzostw zostanie rozegranych 5 imprez, cztery zawodów eliminacyjnych oraz jedne zawody finałowe. Do klasyfikacji generalnej liczone są wyniki z trzech zawodów eliminacyjnych oraz finał zgodnie z poniższą punktacją.

PUNKTACJA
Dla zawodów eliminacyjnych można uzyskać:
- za zajęcie I miejsca – 100pkt
- za zajęcie II miejsca – 98pkt
- za zajęcie III miejsca – 97pkt
- każde kolejne miejsce – jeden punkt mniej
Zwycięzca biegów eliminacyjnych otrzymuje dodatkowy punkt.
Uzyskane punkty w zawodach finałowych będą mnożone x1.12.

CZAS ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Zawody muszą być rozgrywane w formule jednodniowej. O czasie rozpoczęcia i zakończenia zawodów decyduje organizator.

SPOSÓB LICZENIA WYNIKÓW
Podczas jednych zawodów dla każdej klasy zostaną rozegrane 3 biegi eliminacyjne oraz 3 biegi finałowe. Z 3 biegów eliminacyjnych do finału liczone są 2 najlepsze wyniki. Z 3 biegów finałowych liczone są 2 najlepsze wyniki. W przypadku równej ilości punktów decyduje lepszy bieg. Jeżeli nadal będzie równa ilość punktów – decyduje czas dojazdu najlepszego biegu finałowego. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany ilości biegów eliminacyjnych.

STARTY
W eliminacjach zawodnicy startują według kolejności wyczytywanej przez Sędziego.
Zawodnicy startują z jednej linii. O kolejności w pierwszej kolejce eliminacyjnej, decyduje kolejność z rankingu.
Kolejność startu w następnych kolejkach eliminacyjnych na zawodach wynika z zajętych miejsc w poprzedniej kolejce eliminacyjnej.
W finałach zawodnicy startują z pól oddalonych od siebie o minimum 1,5m. Pola startowe mogą być wyznaczone na prostej startowej lub w szykanach.

KARY
Zawodnik może zostać ukarany następującymi karami:
1- ostrzeżenie,
2- kara "STOP & GO" polegająca na zjechaniu modelu w czasie wyścigu do „strefy stop & go”, zatrzymanie się na czas wyznaczony przez sędziego i następnie dalsza jazda,
3- odliczenie okrążenia lub okrążeń,
4- skreślenie najlepszego wyniku eliminacji / finału,
5- dyskwalifikacja z biegu,
6- dyskwalifikacja z zawodów.

W szczególnych przypadkach można stosować następujące kary:
1- jeżeli podczas startu do biegów finałowych model zawodnika nie stoi na oznaczonym polu startowym lub w czasie pomiędzy komendą ,,5 sekund do startu" a komendą "START", ruszy - popełnia FALSTART - w powtórzonym finale startuje z ostatniej pozycji startowej,
2- jeżeli zawodnik podczas biegu finałowego spowoduje kolizję na pierwszym zakręcie po starcie, wyścig zostaje przerwany, a zawodnik który spowodował kolizję, w powtórzonym starcie startuje z ostatniej pozycji.
3- jeżeli zawodnik poprzedzający straci pozycję lub opuści tor przez uderzeniu w tył modelu, a model uderzający nie odda uzyskanej pozycji, sędzia udzieli mu karę "STOP & GO". Nie dotyczy walki o pozycję w sytuacji jazdy modeli tuż obok siebie ( tzw. walka lustro w lustro )
4- jazda na skróty - 5 sekund kary "STOP & GO", przy powtórzeniu się takiego samego przypadku - odliczenie okrążenia.
5- zawodnik, którego model jadący na prostej porusza się w sposób niekontrolowany i przeszkadza innym modelom, zostaje ukarany upomnieniem; przy ponownym upomnieniu sędzia może nakazać zawodnikowi zjechanie z toru.
6- nieobecność na serwisie powoduje odjęcie okrążenia z najlepszej eliminacji/finału
7- użycie biegu wstecznego powoduje zastosowanie kary STOP&GO

OBSŁUGA TORU
W czasie wyścigu tor obsługiwany jest przez zawodników (zwanych dalej serwisantami), startujących w wyścigu poprzedniej grupy, lub delegowanych przez nich innych zawodników bądź mechaników. W przypadku pierwszej grupy obsługę toru stanowią zawodnicy z grupy ostatniej. Zawodnicy z grupy juniorów poniżej 10 roku życia są zwolnieni z obowiązku serwisowania toru, obowiązek ten przechodzi na opiekunów. Zawodnik, który nie może wykonywać w danym biegu serwisu, zgłasza sędziemu głównemu na trzy minuty przed startem osobę, która zastąpi go na serwisie.
Tylko serwisanci i sędziowie mają prawo przebywać na torze w czasie wyścigu.
Do obowiązków serwisantów należy obsługa toru (stawianie modeli na tor) w miejscach newralgicznych oznaczonych na torze numerami . Każdy serwisant obsługuje miejsce na torze zgodne z jego numerem startowym w grupie. W przypadku liczby serwisantów mniejszej od 6, powinni oni rozstawić się na torze w taki sposób aby zapewnić sprawna obsługę wyścigu.
Serwisant nie może naprawiać modelu na torze. Jeżeli model nie może kontynuować jazdy, powinien postawić go podwoziem do góry poza torem.
Obsługa toru powinna być obowiązkowo wyposażona w kamizelki w jaskrawym kolorze.

ZAKAZY
- zakazuje się używania biegu wstecznego w czasie wyścigu
- zakazuje się jazdy pod prąd zarówno w czasie wyścigu jak i w czasie treningów
- zakazuje się opuszczania podestu przez zawodnika do czasu zakończenia biegu

POBIERZE PRZEPISY W FORMACIE PDF

POWRÓT DO LISTY PRZEPISÓW
 
 

 
 
:: fiblack3d phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::