•  Strona główna  •  Przepisy  •  Informatory  •  Kalendarz zawodów •  Wyniki zawodów  •  Rankingi  •  Forum •  
 
 
Menu
Strona główna
Przepisy
Dla początkujących
Zdjęcia z zawodów
Wasze modele
Opisy modeli i akcesoriów
Testy modeli
Nasze tory
Biblioteka linków RC
REKLAMA
Najbliższe zawody
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.
SMK Szczecin
PLMS RC

Przepisy techniczne dla klasy PRZEPISY SPORTOWE I ORGANIZACYJNE LIGI MICRO 2009/10.

POWRÓT DO LISTY PRZEPISÓW
1. Tory.
Minimalna szerokość toru dla modeli klas E-18 – 2m Minimalna wielkość toru – 150 m2.
Dla modeli w E-18Micro Truck należy umieścić w czasie wyścigu na torze minimum 4 skocznie oraz jedną sekcję techniczną (tralka, śliski parkiet, sztuczna trawa itp.). Maksymalna wysokość hopi: 40cm. Wskazane jest aby stosować większą ilość przeszkód. Tor ma mieć wyznaczone miejsce na karę STOP&GO.

2. Czas biegu eliminacji oraz finałów.
E-18 Micro Standard – 6 minut
E-18 Micro Open – 6 minut
E-18 Micro Truck – 6 minut
E-18 Micro 2WD – 6 minut

3. Nagrody.
Obowiązkowe dyplomy dla 10  najlepszych zawodników  w podziale na kategorie wiekowe. Podział na 2 kategorie wiekowe – junior i senior – obowiązuje w klasach: -     E-18 Micro Standard

4. Czas rozgrywania zawodów.
Zawody muszą być rozgrywane w formule jednodniowej. Zakończenie zawodów max. 18:30

5. Sędziowie.
Minimum 2 sędziów, 1 – obsługuje komputer, 2 – obserwuje wyścig.

6. Sposób liczenia wyników.
Z 3 jazd eliminacyjnych do finału liczą się 2, z 4 - 2, z 5 - 3.
Z 3 finałów liczą się 2 najlepsze wyniki. W przypadku równej ilości punktów decyduje trzeci bieg. Jeżeli nadal będzie równa ilość punktów – decyduje miejsce zajęte w eliminacjach.

7. Podest.
Podest powinien być oddalony od skraju toru o min 1,5m (zalecane 2m). Organizator zawodów musi zapewnić stabilny i bezpieczny podest, zapewniający swobodę dla 10 osób.

8. Podział na kategorie wiekowe.
W klasie E-18 Micro Standard obowiązuje podział na kategorie wiekowe
do 16 lat i powyżej 16 lat. Zawodnik zaczynający sezon w kategorii wiekowej JUNIOR – również  kończy  sezon w  tej  kategorii  bez  względu na  to,  iż  w trakcie sezonu został SENIOREM.

9. Starty.
W klasyfikacji łącznej całego sezonu rozgrywek liczy się ilość eliminacji pomniejszona o JEDEN najgorszy wynik. Aby dana klasa wystartowała w zawodach wymagana jest obecność minimum 3 zawodników. Zakazuje się startów jednym podwoziem w dwóch klasach w czasie jednych zawodów.
10. Opłaty startowe zawodników.
Opłata startowa wynosi 30zł od zawodnika, z czego 5zł stanowi opłatę za użyczenie transpondera (ubezpieczenie w razie uszkodzenia w czasie wyścigu np. w czasie zderzenia itp.) Zawodnik ponosi odpowiedzialność finansową za CELOWE uszkodzenie transpondera np. upuszczenie, rzucenie itp. Każda następna klasa: 15zł.

11. Punktacja.
Zawodnik za zajęte miejsce w zawodach otrzymuje ilość punktów wg. poniższej tabeli.

Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-10 100 96 92 88 84 82 80 78 76 74
11-20 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64
21-30 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54
31-40 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44
41-50 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34
51-60 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24
61-70 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
71-80 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
81-90 3 2 1 Po 1 pkt. od 83 miejsca     
 
12. Starty.
W eliminacjach zawodnicy startują ZAWSZE wg. kolejności wyczytywanej przez Sędziego.
Zawodnicy startują z jednej linii. O kolejności w pierwszej kolejce eliminacyjnej, decyduje kolejność z rankingu. O kolejności w pierwszych zawodach – decyduje ranking z sezonu poprzedniego.
Kolejność   startu   w   następnych   kolejkach   eliminacyjnych   na   zawodach   wynika   z zajętych miejsc w poprzedniej kolejce eliminacyjnej.
W finałach zawodnicy startują z pól oddalonych od siebie o minimum 1,5m. Pola startowe mogą być wyznaczone na prostej startowej lub w szykanach.

13. Kary.
Zawodnik może zostać ukarany następującymi karami:
1- ostrzeżenie,
2- kara "STOP & GO" polegająca na zjechaniu modelu w czasie wyścigu do „strefy stop & go”, zatrzymanie się na czas wyznaczony przez sędziego i  następnie dalsza jazda,
3- odliczenie okrążenia lub okrążeń,
4- skreśleniem najlepszego wyniku eliminacji / finału,
5- dyskwalifikacja z biegu,
6- dyskwalifikacja z zawodów.
W szczególnych przypadkach można stosować następujące kary:
1- jeżeli podczas startu do biegów finałowych model zawodnika nie stoi na oznaczonym polu startowym lub w czasie pomiędzy komendą ,,5 sekund do startu" a komendą "START", przekroczy linię startu i popełnia FALSTART - w powtórzonym finale startuje z ostatniej pozycji startowej,
2- jeżeli zawodnik podczas biegu finałowego spowoduje kolizję na pierwszym zakręcie po starcie, wyścig zostaje przerwany, a zawodnik który spowodował kolizję, w powtórzonym starcie startuje z ostatniej pozycji.
3- jazda na skróty - 5 sekund kary "STOP & GO", przy powtórzeniu się takiego samego przypadku - odliczenie okrążenia.
4- zawodnik,    którego    model    jadący    na    prostej    porusza    się    w sposób  niekontrolowany     i        przeszkadza     innym     modelom,     zostaje ukarany upomnieniem; przy ponownym upomnieniu sędzia może nakazać zawodnikowi zjechanie z toru.
5- nieobecność na serwisie powoduje odjęcie okrążenia z najlepszej eliminacji  /finału
6- użycie biegu wstecznego powoduje zastosowanie kary STOP&GO.

14.OBSŁUGA TORU.
W czasie wyścigu tor obsługiwany jest przez zawodników (zwanych dalej serwisantami), startujących w wyścigu poprzedniej grupy, lub delegowani przez nich inni zawodnicy lub mechanicy. W przypadku pierwszej grupy obsługę toru stanowią zawodnicy z grupy ostatniej.  Zawodnik,  który  nie  może  wykonywać  w  danym  biegu  serwisu,  zgłasza sędziemu głównemu na trzy minuty przed startem osobę, która zastąpi go na serwisie.
Tylko serwisanci i sędziowie mają prawo przebywać na torze w czasie wyścigu.
Do obowiązków serwisantów należy obsługa toru (stawianie modeli na tor) w miejscach newralgicznych oznaczonych na torze numerami od 1 do 10. Każdy serwisant obsługuje miejsce na torze zgodne z jego numerem startowym w grupie. W przypadku liczby serwisantów mniejszej od 10, powinni oni rozstawić się na torze w taki sposób aby zapewnić sprawna obsługę wyścigu.
Serwisant nie może naprawiać modelu na torze. Jeżeli model nie może kontynuować jazdy, powinien postawić go podwoziem do góry poza torem.
Obsługa toru powinna być obowiązkowo wyposażona w kamizelki w jaskrawym kolorze.

15. Zakazy.
- zakazuje się używania biegu wstecznego w czasie wyścigu
- zakazuje się jazdy pod prąd zarówno w czasie wyścigu jak i w czasie treningów
- zakazuje się opuszczania podestu przez zawodnika do czasu ukończenia biegu
POBIERZE PRZEPISY W FORMACIE PDF

POWRÓT DO LISTY PRZEPISÓW
 
 

 
 
:: fiblack3d phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::